Zverte Vaše právne problémy do rúk profesionálov.
Mgr. Bruno Žlnay, LLM
advokát
Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, súčasne s ňou ukončil i Fakultu humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Právnu prax získaval najskôr ako právny asistent poslanca. Celý profil
Mgr. Jarmila Vargová
spolupracujúci advokát
Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právnu prax získavala najskôr ako právny asistent v advokátskej kancelárii .. Celý profil
Mgr. Katarína Balážová
advokátsky koncipient
Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Právnu prax nadobúdala už počas magisterského štúdia ako asistentka advokáta .. Celý profil
©2019 www.lag-ak.sk, všetky práva vyhradené
webdizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk
KONTAKTUJTE NÁS
+421(0)2 / 212 010 36
alebo píšte na e-mailovú adresu lag@lag-ak.com