Mgr. Bruno Žlnay, LLM
advokát zapísaný v zozname advokátov v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.
Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, súčasne s ňou ukončil i Fakultu humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Právnu prax získaval najskôr ako právny asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, neskôr ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Mgr. Tomáša Kušníra. Pôsobil tiež ako interný právnik v spoločnosti CAC LEASING Slovakia, a.s. Advokátske skúšky zložil v roku 2006 a odvtedy poskytuje právne poradenstvo prostredníctvom advokátskej kancelárie LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o. Neustále si prehlbuje svoje vzdelanie a odborné vedomosti, v roku 2012 získal titul Master of Law (LLM), ktorý mu udelila Nottingham Trent University.
mail: bruno.zlnay@lag-ak.com
©2019 www.lag-ak.sk, všetky práva vyhradené
webdizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk
KONTAKTUJTE NÁS
+421(0)2 / 212 010 36
alebo píšte na e-mailovú adresu lag@lag-ak.com