Mgr. Jarmila Vargová
spolupracujúci advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory.
Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právnu prax získavala najskôr ako právny asistent v advokátskej kancelárii, neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii Mgr. Jindricha Majerského. V roku 2004 nastúpila ako štátny radca na Úsek legislatívy a aproximácie práva v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky, kde pôsobila do roku 2008. Počas pôsobenia v parlamente bola vybraná zástupcami nadácie Roberta Boscha na vzdelávací program pre mladých vedúcim pracovníkom verejného sektora zo strednej Európy– Carl Friedrich Geordeller Kolleg, v rámci ktorého absolvovala stáže v Nemeckom spolkovom sneme, Berlín a v Asociácii obchodných a priemyselných komôr, Berlín a Brusel. Od septembra 2008 do januára 2009 pôsobila v medzinárodnej advokátskej kancelárii NH Hager Niederhuber advokáti s.r.o.. Advokátske skúšky zložila v roku 2009.
mail: jarmila.vargova@lag-ak.com
©2019 www.lag-ak.sk, všetky práva vyhradené
webdizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk
KONTAKTUJTE NÁS
+421(0)2 / 212 010 36
alebo píšte na e-mailovú adresu lag@lag-ak.com