Oblasti práva
Advokátska kancelária LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o. poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo tak fyzickým, ako aj právnickým osobám.

Fyzické osoby zastupujeme najmä v oblasti rodinnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, vzťahov týkajúcich sa ochrany ich vlastníckych práv, ako aj ostatných občianskoprávnych vzťahov. Zaoberáme sa aj problematikou ochrany spotrebiteľa a špecifickému okruhu fyzických osôb prostredníctvom spolupracujúceho advokáta ponúkame poradenstvo a zastupovanie v oblasti azylového práva a práva cudzincov.

Právnickým osobám poskytujeme právne služby predovšetkým v oblasti obchodného práva, stavebného práva, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, práva životného prostredia a práva hospodárskej súťaže a súťažného práva. Zabezpečujeme zakladanie obchodných spoločností a vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach a poskytujeme komplexnú správu agendy pohľadávok, pozostávajúcu z mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok, podávania návrhov na vykonanie exekúcie a prihlasovania pohľadávok do konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácii. Pre nášho partnera, spoločnosť TQM Slovakia s.r.o., zabezpečujeme odborné školenia z oblasti zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Právne poradenstvo tiež poskytujeme v oblasti trestného práva, finančného práva, práva nehnuteľností v oblasti legislatívneho procesu, a ďalších oblastiach práva.


Vymenované právne oblasti sú len exemplifikatívnym výpočtom oblastí praxe, ktorými sa v kancelárii LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o. zaoberáme. V špecifických oblastiach, ktoré si vyžadujú skúsenosti špecializovaných advokátov, spolupracujeme s inými advokátskymi kanceláriami.

Pri našej práci využívame spoluprácu odborníkov z rôznych oblastí (znalci, patentoví zástupcovia, exekútori, notári, účtovníci, daňoví poradcovia, prekladatelia a pod.).

Ak potrebujete poradiť v inej oblasti alebo si nie ste istý, kam máte Váš problém zaradiť, neváhajte nás kontaktovať na e-mail: lag@lag-ak.com alebo využite kontaktný formulár. Vašu otázku radi zodpovieme.
©2019 www.lag-ak.sk, všetky práva vyhradené
webdizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk
KONTAKTUJTE NÁS
+421(0)2 / 212 010 36
alebo píšte na e-mailovú adresu lag@lag-ak.com