Správa agendy pohľadávok
Správa agendy pohľadávok advokátskou kanceláriou poskytuje okrem iných výhod predovšetkým výrazný psychologický efekt pôsobiaci na dlžníkov, možnosť uplatnenia trov právneho zastúpenia v konaní, ako aj úsporu času interných zamestnancov pre potreby spoločnosti, z dôvodu prenesenia komplexnej starostlivosti za správu pohľadávkovej agendy na advokátsku kanceláriu. Správa agendy pohľadávok zahŕňa mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok vrátane zastupovania v konaní, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného a reštrukturalizačného konania vrátane zastupovania v konaní, prihlasovanie pohľadávok do likvidácie vrátane zastupovania v konaní, prihlasovanie pohľadávok do dedičského konania vrátane zastupovania v konaní, prípravu návrhov na vykonanie exekúcie vrátane zastupovania v konaní a podávania oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu vrátane zastupovania v trestnom konaní.
Právne poradenstvo online
Vyplňte formulár a čo najpodrobnejšie popíšte Vašu požiadavku a my Vás budeme spätne kontaktovať s ponukou riešenia Vášho dopytu.
©2019 www.lag-ak.sk, všetky práva vyhradené
webdizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk
KONTAKTUJTE NÁS
+421(0)2 / 212 010 36
alebo píšte na e-mailovú adresu lag@lag-ak.com