Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom výrobok znamená zodpovednosť výrobcu (alebo iného subjektu) za škodu spôsobenú vadným výrobkom na zdraví alebo majetku užívateľa (spotrebiteľa) alebo iných tretích osôb. V praxi sa najčastejšie stretávame so zodpovednosťou výrobcov z oblasti automobilového priemyslu. V prípade záujmu o školenie kontaktujte nášho partnera, spoločnosť TQM Slovakia s.r.o.
Právne poradenstvo online
Vyplňte formulár a čo najpodrobnejšie popíšte Vašu požiadavku a my Vás budeme spätne kontaktovať s ponukou riešenia Vášho dopytu.
©2019 www.lag-ak.sk, všetky práva vyhradené
webdizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk
KONTAKTUJTE NÁS
+421(0)2 / 212 010 36
alebo píšte na e-mailovú adresu lag@lag-ak.com